ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรม "กองทัพบกเพื่อประชาชน"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 232 ครั้ง

วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 และรุ่นพื้นฐาน 2/62, 3/62 ประกอบด้วย พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน รหัส 2A-095 สังกัดกระทรวงกลาโหม รท.ญ ศกุนิชญ์ ใจการ รหัส 3ข-042 สังกัดกระทรวงกลาโหม นางสาวอริสรา สนเผือก รหัส2ข-108 สังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายเศกสรรค์ อิทธิผล รหัส 3ก-257 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรม "กองทัพบกเพื่อประชาชน" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 แจกจ่ายอาหาร การแสดงดนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน และเก็บขยะในบริเวณพื้นที่การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน ซึ่งต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน 

จิตอาสาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนึ่ง “จิตอาสาพัฒนา” เป็นจิตอาสาที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้คน ประเภทที่สอง คือ “จิตอาสาภัยพิบัติ” คอยเฝ้าระวังภัยอันตราย เตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สุดท้ายคือ “จิตอาสาเฉพาะกิจ” เป็นจิตอาสาที่ในงานพิธี หรือโอกาสต่างๆ คอยให้ความช่วยเหลือในการเตรียมสถานที่ รวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรพิเศษที่ใช้เวลาอบรมนาน 3 เดือน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ