พุทธศาสนิกชน จ.ลำปาง ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 251 ครั้ง

เช้าวันนี้ (12 ธ.ค. 2563 ) นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระอุโบสถพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย และยังคงสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้คนในสังคมได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดความแตกแยก ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ จังหวัดลำปางจึงได้จัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาดังกล่าวขึ้น เพื่อต้องการให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมความดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ และเรียนรู้หลักธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิตต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ