จ.ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 265 ครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาเหตุปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและเกิดความคล่องตัวในการเดินทาง อีกทั้ง การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุภายใต้หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยกำหนดการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ จำนวน 174 ด่าน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงอุบัติเหตุ พิจารณาการจัดตั้งด่านชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และตั้งจุดอำนวยความสะดวก จุดบริการ จุดพักรถ เพื่อให้ประชาชนแวะพักในระหว่างการเดินทาง จำนวน 18 จุด

สำหรับแนวทางการดำเนินการ แบ่งเป็น ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่าง 1 – 21 ธ.ค. 63 ช่วงการดำเนินงาน แบ่งออกเป็นช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่าง 22- 28 ธ.ค. 63 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่าง 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่าง 5 – 11 ม.ค. 64

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ