จ.ลำปาง ร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 428 ครั้ง

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จ.ลำปาง เข้าร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหมายเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง นำมาร่วมจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ อาทิ คะน้า เชียงดา ต้นอ่อนทานตะวัน โหระพา ผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทย พริกสด มะเขือยาว ฟักทอง ถั่วฝักยาว และหน่อไม้ เป็นต้น ส่วนอาหารที่ให้โปรตีน ได้แก่ กบ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้มีการปลูกผักกินเองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มีวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่สด สะอาด ปลอดภัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ