จัดหางานจังหวัดลำปาง แนะประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ห่างไกลโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 257 ครั้ง

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสร้างความรู้ความเข้าใจกับนายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชนทั่วไป ให้เลือกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E – Services) มากยิ่งขึ้น อาทิ ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมี http://xn--72c6af3hc5n.com/

ระบบขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ empui.doe.go.th 

ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com 

ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ได้ที่ toea.doe.go.th

ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ e-inform

          ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ