การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จ.ลำปาง จำนวน 228 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 340 ครั้ง

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โควิด- 19 จากการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง จากการสอบสวนโรค ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหาและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยของผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 3 ราย จำแนกเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 34 ราย ได้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และจะได้รับการตรวจยืนยันอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine)

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitorng) ทั้งนี้มีการสุ่มเพื่อนำมาตรวจหาเชื้อเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 3 มกราคม 2564 จำนวน 228 คน ผลการตรวจไม่พบเชื้อและจะได้รับการตรวจยื่นยันอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนลำปางทุกคน เฝ้าระวังและดูแลตนเองตามมาตรการ DMHT ดังนี้

D คือ Social Distancing การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

M คือ Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ ผ้า ตลอดเวลา

H คือ Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

T คือ Tracking การสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่เข้ารับบริการ และ Testing การสังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้รีบพบเจ้าหน้าที่ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการตรวจทันที

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามสถานบริการใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ