โรงพยาบาลลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบเยี่ยมไข้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด ห้ามเข้าเยี่ยม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 226 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง แจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบการเข้าเยี่ยมไข้ โดยขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด งดเข้าเยี่ยมผู้ป่วยและให้สอบถามเยี่ยมไข้ทางโทรศัพท์แทน รวมถึงให้ญาติที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยระเบียบเยี่ยมไข้อาคารสิทธิเกษม กำหนดให้เยี่ยม 4 รอบ คือ เวลา 11.00 - 12.00 น. เวลา 12.00 - 13.00 น. เวลา 13.00 - 14.00 น. และเวลา 17.00 - 18.00 น. รอบละไม่เกิน 200 คน ให้สแกน QR Code เมื่อเข้า - ออก ตึก

สำหรับบุคคลที่ห้ามเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ผู้สูงวัย ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ไข้ ไอ หอบเหนื่อย มีน้ำมูก ภายใน 14 วัน และเยี่ยมได้เตียงละ 1 คน โดยใส่หน้ากากอนามัย งดสัมผัสผู้ป่วย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตรและล้างมือบ่อยๆ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง ศบค.ที่ 1/2564 กำหนดให้ 28 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม เป็นต้นไป ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ