สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง ร่วมหารือแนวทางป้องกันไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่อำเภอเกาะคา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 222 ครั้ง

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าประชุมหารือแนวทางป้องกันไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีมติในการหารือและผลพิจารณาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ให้ประสานขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไถเกลี่ยปรับกองขยะของ
เทศบาลตำบลเกาะคา (2) ให้เทศบาลตำบลเกาะคาหาดินมากลบเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้จากขยะเก่า และพัฒนาให้เป็นพื้นที่นันทนาการต่อไป (3) ในพื้นที่อำเภอเกาะคาให้นายอำเภอนัดประชุมเพื่อขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เฝ้าระวังเหตุไฟไหม้บ่อกำจัดขยะ (4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางเร่งหาพื้นที่เพื่อจัดทำสถานีขนถ่ายขยะ และ (5) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ๆ นำขยะมาทิ้ง ณ ศูนย์กำจัดแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำหรับพื้นที่ระยะทางห่างไกลมากเบื้องต้นให้เร่งปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ