จังหวัดลำปาง ปรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภายหลังพบ PM 2.5 และจุดความร้อน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 665 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแผน/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาให้ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับรถที่มีดควันดำเกินกว่ากฎหมายกำหนด ให้ท่าอากาศยานลำปางดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในบริเวณสนามบิน เพื่อเพิ่มความชุ่มขึ้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในช่วงที่ไม่มีภารกิจสนับสนุนการบิน ให้อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง แจ้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือในการลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นควันในช่วงเช้า ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความซุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ของตนเองและชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ โทร. 0 5426 5072-3

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ