สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

นางสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าติดตามประเมินผลโครงการ“Kiew Kor Mah Hydropower Plant” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ณ เลขที่ 131 หมู่ 7 บ้านห้วยสะเหน้า ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดเป็นโครงการพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน (พลังงานน้ำ) โดยมีอายุโครงการ 7 ปี มีกำลังการผลิตขนาด 12 MW โครงการนี้เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องกังหันน้ำชนิดฟรานซิสแกนนอน (Horizontal Francis Turbine) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5.5 เมกะวัตต์ น้ำที่มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำ ทั้งนี้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจำหน่ายเข้าระบบสายส่งขนาด 22 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date: COD) ตั้งแต่ 9 เมษายน 2561 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการมีค่าเท่ากับ 18,479 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากนี้ ติดตามประเมินผลโครงการ “Solar Farm at Lampang, Thailand” ของ บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จัดเป็นโครงการพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์) จาก Solar cell โดยมีอายุโครงการ 7 ปี มีกำลังการผลิตขนาด 90 MW โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์ชนิด Multicrystalline Silicon แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ (Tracking system) ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจำหน่ายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date: COD) ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการมีค่าเท่ากับ 106,454 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ