หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.ลำปาง ร่วมมอบผ้าห่มคลายความหนาวแก่ผู้มีรายได้น้อยพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ one Home จังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ จำนวน 4 ราย สภาเด็กเยาวชนตำบลเมืองมาย จำนวน 20 คน ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุ จำนวน 60 ผืน และอีก 24 ผืน นำไปมอบในพื้นที่ รวมจำนวน 104 ผืน

นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะลำปาง ขอรับสนับสนุนผ้าห่มเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีเงินจัดชื้อผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือผ่อนคลายความหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดลำปางในกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนมีรายได้น้อย ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 400 ผืน และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยรายละ 3,000 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถขอคำปรึกษาช่วยเหลือด้านสังคมได้ที่สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ