โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เผย คุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วลม-อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา เป็นไปตามมาตรฐานกรมชลฯ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เปิดเผยว่า ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน ณ บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 6 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงสูบน้ำการประปาลำปาง บริเวณหน้าโรงสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วลมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำกิ่วลม และบริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลม 300 เมตร ในพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รวมทั้งตรวจสอบบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา อีก 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างกิ่วคอหมา และบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งซ้าย ในพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้  จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง 9 จุดดังกล่าว พบว่าลักษณะของน้ำทั่วไปใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น คุณภาพน้ำปกติ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมชลประทานกำหนด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ