นายก อบจ.ลำปาง รับฟังการสรุปงานเพื่อเป็นข้อมูลต่อการบริหารราชการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 124 ครั้ง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ  หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง  นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง  นายอมร ทองประดิษฐ์  เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง  นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร ประชุมร่วมกับนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังการสรุปงานในหน้าที่ของทุกส่วนราชการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารงานราชการต่อไป

ซึ่งภายหลังจากรับฟังการสรุปงานในหน้าที่ ที่ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง นายก อบจ.ลำปาง ได้กล่าวว่า การทำงานต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือ โดยหวังให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน ตั้งใจทำงานให้ดี ร่วมกันทำงาน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจ ทำสิ่งดี ๆ ให้จังหวัดลำปาง ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานบ้าง สิ่งที่ดีก็ขอให้ทำกันต่อไป ในส่วนที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขก็ต้องช่วยกันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และขอให้แต่ละกองพิจารณาว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการทำงานอย่างไรได้บ้าง โดย นายก อบจ.ลำปาง พร้อมรับฟัง เรื่องการทำงานอยากให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวช่วยแนะนำ ปรับปรุง อยากให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ