เกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สสก.6 และ ศทม. เชียงใหม่ ผลักดันการจัดการระบบการเลี้ยง “ครั่ง” แมลงเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 132 ครั้ง

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายชำนาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอำเภอวังเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (สสก.6 เชียงใหม่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ศทม. เชียงใหม่) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมร่วมลงพื้นที่ติดตามงานและเสนอแนวทางการจัดการระบบการเลี้ยงครั่งและออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปล่อยครั่ง หมู่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

นายนวนิตย์ พลเคน กล่าวว่า “ครั่ง” เป็นแมลงเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง สามารถเลี้ยงได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังเหนือที่มีศักยภาพ หากมีการจัดการเรื่องระบบการเลี้ยง เช่น การเลี้ยงในต้นจามจุรี (ต้นฉำฉา) ที่ปลูกระยะชิด การคัดสายพันธุ์ครั่ง การคัดเลือกต้นอาศัยที่เหมาะสมจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถผลิตครั่งป้อนสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและแน่นอน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่

ทางด้านเกษตรอำเภอวังเหนือได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สภาพการเลี้ยงครั่งในอำเภอวังเหนือเป็นลักษณะปล่อยในต้นจามจุรีที่ขึ้นหัวไร่ปลายนา มีเกษตรกรทั้งอำเภอเลี้ยงประมาณ 500 ราย ส่วนระบบการเลี้ยงอาศัยธรรมชาติ ไม่ได้มีเทคนิคหรือการพัฒนาการในเชิงวิชาการ การดำเนินงานในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการ ร่วมกันระดมความคิด เพื่อสรุปแนวทางที่เหมาะสมสำหรับใช้ปฏิบัติในพื้นที่ โดยคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้ผลผลิตครั่งมีความแน่นอน เกษตรกรจะมีรายได้ หรือผลตอบแทนที่ชัดเจนกว่าปัจจุบัน

นอกจากนี้ คณะได้เข้าพบนายอภิชัย สัชฌะไชย ผู้ประกอบการ บริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตและจัดการครั่งหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การรับซื้อครั่ง การตลาดครั่ง และการแปรรูปครั่ง ซึ่งมีกระบวนการแปรรูปครั่งที่รับซื้อ โดยการนำมาแยกสิ่งเจือปนจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การผลิตครั่งเม็ดและเชลแลค สำหรับอุตสาหกรรมไม้ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆ และส่งออกไปต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน

ทั้งนี้ ได้มีการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดครั่ง พร้อมหาแนวทางการต่อยอด นำองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ผลิตครั่งที่มีคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการของตลาดโลก และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรทำได้จริง มีตลาดรองรับในปัจจุบันถึงกิโลกรัมละ 150 บาท และยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ