จ.ลำปาง หนุนนโยบายมาตรการชิงเก็บแทนมาตรการชิงเผา แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 100 ครั้ง

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การควบคุมสถานการณ์และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ภายใต้การควบคุมของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่กำหนดวิสัยทัศน์ "คนลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน" โดยภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร มีการบริหารจัดการสองแนวทาง คือ กรณีในพื้นที่ทางการเกษตร จะให้เกษตรกรรวบรมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางมีจัดการเพื่อรวบรวมนำไปทำปุ๋ยหมัก ก็จะสามารถลดในเรื่องของการเผา แต่ในบางพื้นที่อาจจะต้องมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ก็ให้มีการควบคุมให้เป็นระบบโดยไม่ให้ลุกลามและกระทบต่อชุมชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยเพิ่มเติม ในกรณีพื้นที่ป่า ตามนโยบายชิงเก็บเพื่อลดเผาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟไหม้ในเขตป่า คือเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ อาทิ เศษไม้ ใบไม้ เป็นต้น ซึ่งทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะร่วมมือกับชุมชนบริเวณรอบป่า เพื่อนำเอาเศษไม้ ใบไม้ มารวบรมไว้ที่หน่วยฯ เพื่อที่จะนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปขายให้กับบริษัทที่มารับซื้อ สำหรับรายได้ก็จะนำเข้าสู่การจัดการบริหารของชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดลำปางมีเป้าหมายจำนวน 100 ตัน ซึ่งขณะนี้สามารถจัดเก็บได้มากกว่า 120 ตัน ในส่วนของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีเป้าหมายจำนวน 400 ตัน ขณะนี้สามารถรวบรวมได้กว่า 200 ตัน โดยจะมีการดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงสามารถหลีกเลี่ยงการเผาได้

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ของคุณภาพอากาศแย่ลง จะมีการใช้มาตรการประกาศงดการเผา โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนต่างๆ ในเชิงการป้องปรามมีการใช้ระบบการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟหรือล่าสัตว์ต่างๆ และประมาณปลายเดือนนี้ (มกราคม 2564) จะเริ่มมีการใช้กล้องที่เป็นเครื่องมือที่สามารถจับภาพในช่วงกลางวันและกลางคืน เพื่อใช้ตรวจสอบการลักลอบเข้าป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโดยรอบดอยพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ