จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับจิตอาสากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 17 ค่ายุสรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  พัฒนาพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี และต่อยอดสู่การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้ทหารกองประจำการมีองค์ความรู้จากการทำเกษตรปลอดสารเคมี การเพาะกล้าผัก  สำหรับบริโภคและลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

ทั้งนี้  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  มีดำริให้กำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันศุกร์ ในพื้นที่หน่วยและร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดลำปาง

สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย โดยจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการในแต่ละผลัดอาสาเข้าร่วมโครงการหลังจากที่ผ่านการฝึกทางการทหารแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ