เหมืองแม่เมาะวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่งถ่านเพื่อผลิตไฟฟ้า 24 ชั่วโมง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 151 ครั้ง

นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ในส่วนของจังหวัดลำปาง ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมจาก 3 รายก่อนหน้านี้ ที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งทั้งหมดได้รับการรักษาและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ยังคงเข้มงวดดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนก่อนเข้าพื้นที่, กำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตจังหวัดลำปางต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและเมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่ต้องบันทึกลำดับเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง เป็นต้น

ทั้งนี้  เหมืองแม่เมาะ มีภารกิจหลักในการจัดหาถ่านหินลิกไนต์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานกองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ถือเป็นกำลังสำคัญในงานดังกล่าว ในการโม่และลำเลียงถ่านหินลิกไนต์จัดส่งไปยังโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มดังกล่าวก็ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด และเพื่อไม่ให้กระทบกับการส่งถ่านให้กับโรงไฟฟ้า ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น กฟผ.เหมืองแม่เมาะ จึงได้วางมาตรการป้องกันเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. มาตรการป้องกันแบบเข้มข้น กรณีเกิดการระบาดรุนแรง กำหนดให้อาคาร Conveyer Control Center (CCC) ชั้น 3 เป็นพื้นที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด , สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนขึ้นอาคาร CCC รวมถึง การจัดรถรับ-ส่ง แยกต่างหากเฉพาะ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (OP.CCC), กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (OP.เครื่องจักร) และหัวหน้างาน โดยกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 7 คนต่อรถตู้ 1 คัน พร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ชั้น 3 อาคาร CCC ด้วยการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี (UVC) เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเป็นประจำทุกสัปดาห์

และ 2. มาตรการตอบโต้ กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีขั้นตอนคือ ระบุกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงให้เข้าสู่มาตรการควบคุมโรค โดยการกักกันตนเองในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน หากไม่มีอาการผิดปกติให้ตรวจประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าทำงาน ระหว่างนั้น ให้จัดผู้ปฏิบัติงานที่อยู่กะ OFF เข้ามาปฏิบัติงานแทน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติงานตามปกติ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (OP.CCC) ให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมสำรอง (Client) ที่อาคารแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุ

กรณีจำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานที่เหลืออีก 3 กะ จำนวน 44 คน มาปฏิบัติงานกะละ 11 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (OP.CCC) จำนวน 2 คน, OP.CR จำนวน 2 คน, OP.REC. จำนวน 1 คน, OP.ST 1 คน, ชุดช่าง 3 คน และหัวหน้าแผนก-หัวหน้างาน จำนวน 2 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ