รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่เขต สปก.

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 200 ครั้ง

วันนี้ (3 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่เกิดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นเขต สปก. จากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ของนางทัศนีย์ วงค์เรือน เนื้อที่ 33 ไร่ 0 งาน 83 ตารางวา ค่าพิกัดแปลง : 18.19398,99.63506 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ โดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้จุดไฟเผา

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับให้เจ้าของที่ดินเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ในบริเวณพื้นที่ ดังกล่าวขึ้นอีก พร้อมทั้งกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษในการจุดไฟเผาในเขตป่าไม้ เขต สปก. รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน อย่างไรก็ตาม จะมีการใช้มาตรการที่เข้มข้นหากพื้นที่ สปก. เกิดไฟไหม้ และจะใช้มาตรการทางกฎหมาย

สำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปของ จ.ลำปาง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับสีส้ม คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และพบจุดความร้อน (Hotspot) 27 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.งาว 5 จุด อ.วังเหนือ 2 จุด อ.เถิน 6 จุด อ.แม่พริก 10 จุด อ.ห้างฉัตร 3 จุด และ อ.เมืองปาน 1 จุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ