มทบ.32 จัดชุดกำลังพลออกปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯ ในพื้นที่เสี่ยง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 230 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน/ดับไฟป่า ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32) ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ในห้วงเช้าวันที่ 4 ก.พ. 2564   โดย ชป.ลว./ดับไฟป่า ร้อย.มทบ.32 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ที่หมายยอดดอยจำนายและดอยฝรั่ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ชป.ลว./ดับไฟป่า ร.17 พัน.2 ปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่รอบๆ อ่างเก็บน้ำบ้านสวนป่า ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  ปัจจุบันยังไม่พบไฟไหม้ป่า กำลังหาสาเหตุของค่า AQI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มทบ.32 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการป้องกันป้องปรามและปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อการรักษาคุณภาพของอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย  มณฑลทหารบกที่ 32 หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท – ม่อนพระยาแช่ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ 3 อำเภอ คาบเกี่ยวกับพื้นที่ดอยพระบาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ