จ.ลำปาง เปิดจุดบริการ "โครงการเราชนะ" ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 172 ครั้ง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการเปิดจุดให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนผู้ยังไม่มีแอพพลิเคชัน เป๋าตังค์ ตามโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน และรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมโครงการเราชนะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจลงทะเบียนและขอคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกำหนดการออกให้บริการประชาชนที่ไม่มีสมาทร์โฟน ดังนี้ วันที่ 15 ก.พ. 64 ที่ว่าการอำเภอสบปราบ วันที่ 16 ก.พ. 64 ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน วันที่ 17 ก.พ. 64 ที่ว่าการอำเภอเกาะคา วันที่ 18 ก.พ. 64 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร และ 19 ก.พ. 64 ที่ว่าการอำเภองาว

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย กำหนดลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชนชนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ และ Tambon Smart Team ประจำแต่ละอำเภอ ในการให้บริการประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ