โรงพยาบาลลำปาง รับโล่รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 163 ครั้ง

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ “บล็อกทางเดินเพื่อสุขภาพ” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทกระบวนการ “SMART WATER” ในการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย ให้แก่นางสาวพิมพ์บุญ ธนาวิบูลย์สิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ณ ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเกาะคา

ทั้งนี้ การจัดประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถของ โรงพยาบาล GREEN& CLEAN Hospital สู่ระดับดีมากด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงขยายผลสู่ชุมชน GREEN Community

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ