พาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 189 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในกรณีไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า และเมื่อลูกค้าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้าทางร้านจะจำหน่ายในราคาแพงกว่าลูกค้าที่ชำระเป็นเงินสด ณ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้งแต่อย่างใด ร้านธงฟ้าฯ ดังกล่าวมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และมีการจำหน่ายสินค้าราคาเดียว 

เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หากทำผิดเงื่อนไข สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีสิทธิเพิกถอนการเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการาคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ครบถ้วนชัดเจน จำหน่ายสินค้าไม่เกินราคาป้ายที่กำหนดไว้ และห้ามตั้งราคาสินค้าสูงเกินสมควร โดยเจ้าของร้านได้รับทราบและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่าผู้ประกอบการร้านค้าใดไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ หรือจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายในผ่านสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5087

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ