เกษตรจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ปี 2564 ลงพื้นที่ประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมวัง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอำเภอวังเหนือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ของคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดลำปางในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัจฉราพร ปวงจันทร์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ