พลังงานจังหวัดลำปาง เปิดรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์กลุ่มอาชีพ เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใน 25 ก.พ. 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 123 ครั้ง

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจังหวัดลำปางจะดำเนินการเปิดข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดลำปาง

โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์กลุ่มอาชีพ ที่หน่วยงานราชการรองรับ ซึ่งสนใจขอรับการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอยื่นโครงการ ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง โทร 0 5426 5159 ได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และติดตามประกาศรับข้อเสนอและประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2564 http://www.enconfund.go.th/pdf/index/2021012222100_ประกาศรับข้อเสนอ.pdf

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ