คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ในงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบรางวัลการแข่งขันส้มตำลีลา จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท ในงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special" โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมแซ๊บลืมโลก จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารี อำเภอเมืองลำปา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 3 แซ๊บ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารี อำเภอเมืองลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมแง้นโลกโคตรแซ๊บ โรงเรียนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโคหล่ายดอย จากตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน และทีมอร่อยเริศเชิดดี โรงเรียนแจ้งซ้อน อำเภอเมืองปาน
การแข่งขันในครั้งนี้ มีทางด้าน นางสมพิศ รัตนวิจิตร ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาลำปางเขต 2 นางประไพ วงศ์วิชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และนางสาววรกานต์ พานทอง กรรมการจากกลุ่มสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย เป็นกรรมการตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากด้านรสชาติ ด้านการประกอบตกแต่งภาชนะ ด้านลีลาท่าทางประกอบ และด้านการแต่งกายของผู้เข้าร่วมประกวด
ทั้งนี้ การจัดงาน "เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special" กล้วยไม้บาน Smart Farm @ราชภัฏลำปาง มีจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดให้เข้าเยี่ยมชมระหว่างเวลา 09.00 - 20.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ