สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) จัดอบรมการดำเนินงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 151 ครั้ง

วันนี้ (22 ก.พ. 64) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 2 (Environmental Protection Unit : EPU) จัดกิจกรรมอบรมการดำเนินงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) พร้อมร่วมฝึกปฏิบัติท่าบุคคลมือเปล่า และการจัดระเบียบแถว เพื่อความเป็นระเบียบ วินัย ของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท วี. แอนด์ วี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ในการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งการตอบโต้หรือระงับเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ