ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยประเด็นสำคัญในการแถลงข่าวประจำเดือน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในการในการแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ต้องการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงภาพรวมการดำเนินการของจังหวัด ประกอบด้วย

ประเด็นแรก การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งปีนี้ยังคงให้ความสำคัญการกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องสุขภาพของประชาชน คือจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากฝุ่นควันจะต้องลดลงร้อยละ 70 ตัวชี้วัดจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน และจำนวนจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยช่วง 2 เดือนที่ผ่าน สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศห้ามเผาทุกกรณีของจังหวัด ที่กำหนดห้ามเผาระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2564 หากฝ่าฝืนจะถือเป็นผิดกฎหมายทุกกรณี

ประเด็นที่สอง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้มีการควบคุมในระดับที่ดีมาก แต่ขอให้ประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด

ประเด็นที่สาม อยากให้คนลำปางให้ความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ม้า ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ช่วยกันสอดส่องเรื่องการแอบลักลอบขนย้ายม้าไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้มีการติดตามกลุ่มกระทำผิดเพื่อให้รับโทษตามกฎหมายต่อไป

และประเด็นที่สุดท้าย เน้นย้ำในเรื่องการใช้สารเคมีประเภทต้องห้ามใช้ในการทำการเกษตร หากมีการแอบใช้จะมีความผิด เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชน จึงแนะนำประชาชนหันมาปลูกพืชผักอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ