สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุม War room ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ย้ำเอาผิดผู้ฝ่าฝืนช่วง 60 วันห้ามเผา (1มี.ค.-30 เม.ย. 64)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

ทั้งนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเข้มข้นในระยะนี้ ตามที่จังหวัดลำปางได้มีการประกาศ เรื่องการงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 55 (2), พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 , ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 219 มาตรา 220 มาตรา 224 มาตรา 225 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 130

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ