พาณิชย์ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลัง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

นางศรีสุรางค์  หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวปัทมาวดี ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรับซื้อมันสำปะหลังในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต  ณ ลานรับซื้อมันสำปะหลัง ลานมันมนตรีพืชผล และลานมันแม่ลู่การเกษตร (อรุณธวัชพืชผล) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ซึ่งราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดคละ กิโลกรัมละ 2.50 บาท

สำหรับที่ลานมัน หจก.มันทองการเกษตร อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดคละ กิโลกรัมละ  2.70 บาท โดยทางลานรับซื้อมันสำปะหลังมีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจน เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน เครื่องชั่งน้ำหนักได้มาตรฐานถูกต้องผ่านการตรวจสอบจาก สำนักชั่ง ตวง วัด เขต 1-2 ลำปาง มีเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งได้มาตรฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการลานรับซื้อมันสำปะหลังปฏิบัติตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ