จ.ลำปาง คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ในระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 20-29 พ.ค. 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

นางศรีสุรางค์  หล้าส่องสี  พาณิชย์จังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ในระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง” (Virtual Trade Show) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการลำปางนครเซรามิกและอุตสาหกรรม (Creative Industrial Design Capital : CIDC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการจังหวัดลำปางที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 41 ราย ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4 ราย ผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรแปรรูป จำนวน 4 ราย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ  จำนวน 1 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ