จ.ลำปาง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” จ.ลำปาง ตามที่จังหวัดลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บนถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม (ทางหลวงหมายเลข 1035) จุดเริ่มต้นบริเวณประตูม้า จุดสิ้นสุดสามแยกทางหลวงหมายเลข 1035 ตัดกับ ซอย 1 ราษฎร์พัฒนา ระยะทางประมาณ 900 เมตร งบประมาณ 58 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยการนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ที่พาดบนเสาไฟฟ้าลงไปไว้ใต้ดิน หรือที่เรียกว่าระบบเคเบิลใต้ดินซึ่งจะลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยคาดว่าจะทำการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565

โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง โทร. 0 5425 1251- 2

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ