สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ร่วมหารือ กรณีพบซากนกเป็ดแดงตายและการใช้สารเคมีทางการเกษตร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ กรณีซากนกเป็ดแดงตายบริเวณผืนนาหลังหมู่บ้านคันทรีวิว ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรในแปลงเกษตร บริเวณบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่มีการรั่วไหลของน้ำออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นฤดูแล้งและมีคันกั้นดินไม่ให้น้ำไหลออก โดยจากการประชุมหารือทั้ง 2 กรณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการสอดส่อง การป้องปราม และการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้านสุขภาพของเกษตรกร และการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ