หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย รายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยที่ วศ.1 (แม่แขม) ร่วมกับผู้นำชุมชน ราษฎรเครือข่ายไฟป่าบ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 บ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 22 นาย ร่วมกันควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามขยายวงกว้าง บริเวณป่าลำห้วยแม่ตอน ท้องที่บ้านแม่อิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เขตติดต่อบ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สามารถควบคุมไฟได้สำเร็จ ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ไฟผิวดิน  เชื้อเพลิงเป็นเศษไม้ ใบไม้ ใบไผ่แห้ง พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ประมาณ 18 ไร่ สาเหตุการเกิดไฟป่าครั้งนี้คาดว่ามาจากการหาของป่า เริ่มดับเวลา 11.10 น. ดับเสร็จเวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ เป็นการตรวจพบกลุ่มควันจากการลาดตระเวนตามปกติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ได้ลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและราษฎรในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทำให้จุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ