มทบ.32 ร่วมกับ กปภ.ลำปาง นำน้ำสะอาดออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 178 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 32 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง จัดกำลังเจ้าหน้าที่เร่งออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในเขตพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำลำเลียงน้ำสะอาดออกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบ

 

ตามที่ได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ นับแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น และมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ประกอบกับในพื้นที่ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมานานหลายสัปดาห์ ยิ่งส่งผลทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ รวมถึงตามแหล่งพื้นที่กักเก็บมีปริมาณน้ำเหลือน้อยอย่างเห็นได้ชัด และได้ส่งกระทบกับประชาชนชาวบ้านในชุมชนหลายเขตท้องที่ ที่ต้องขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยล่าสุดทางหน่วยงานส่วนราชการได้รับการแจ้งประสานจากหลายหมู่บ้าน อาทิ ชุมชนบ้านม่อน หมู่ที่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง, ชุมชนบ้านสบป้าด หมูที่ 1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ, ชุมชนบ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านจว้าก หมู่ที่ 5 และชุมชนบ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนระบบน้ำประปาหมู่บ้านน้ำไม่ไหล เนื่องจากน้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาลที่ชาวบ้านสูบขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปา ไม่สามารถที่จะทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการผลิตได้  ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนหมู่บ้าน ต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขาดแคลนทั้งน้ำกินน้ำใช้

ภายหลังจากที่ได้รับการแจ้งประสานงาน ทางมณฑลทหารบกที่ 32 โดย พล.ต. จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้หน่วยกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 บูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ รวม 6 คัน ลำเลียงน้ำสะอาดกว่า 45,000 ลิตร ลงพื้นที่ออกแจกจ่ายช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง  

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง โดยมณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดเตรียมกำลังพล อุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำไว้พร้อมตลอดเวลา หากประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งประสานได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ อาทิ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5422-5941, 0-5432-3744 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โทรศัพท์ 0-5422-5441 โทรสาร 0-5422-2938 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง แจ้งได้ที่สายด่วน 1662

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ