ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา อปพร. เชิดชูเกียรติและแสดงศักยภาพและของผู้นำ อปพร.

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา อปพร. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงศักยภาพของผู้นำ อปพร. อีกทั้งเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้บริหารศูนย์ อปพร. ผู้นำ และ อปพร. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมอ่านสาร วัน อปพร.จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง และมอบนโยบายแนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ อปพร. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกภาคส่วน ที่ได้เสียสละและสนับสนุนการกู้ชีพกู้ภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งให้มีสติและปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท

ทางด้าน นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ อปพร. กลาง กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร. และมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ช่วยเหลือภาครัฐ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคม อีกทั้งเพื่อให้ศูนย์ อปพร.ในทุกระดับ สามารถขับเคลื่อนงาน อปพร.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ ภายในงานมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ การกู้ชีพกู้ภัยชนิดต่างๆ ของตัวแทน อปพร.จังหวัดในเขต 4 จังหวัด และนิทรรศการผลงานต่างๆ ของ อปพร.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ