เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงาน และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 159 ครั้ง

นายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีนายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 33 หน่วยเลือกตั้ง ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งสาธิตการจัดสถานที่เลือกตั้งและการนับคะแนนในวันเลือกตั้งให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ด้านการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีการอบรม อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่จะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโควิด - 19 ทุกหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564  ทั้ง 96 หน่วยเลือกตั้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ