ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อย่างไม่เป็นทางการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 145 ครั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายนิมิตร จิวะสันติการ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 6,362 คะแนน

ลำดับที่ 2 นายปุณณสิน มณีนันทน์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้คะแนน 5,508 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 4,201 คะแนน

ลำดับที่ 4 นายณรงค์ พินธิสืบ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 4,069 คะแนน

ลำดับที่ 5 นายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 3,581 คะแนน

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 42,139 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 25,527 คน

บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 43,040 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 25,527 บัตร แบ่งเป็น บัตรดี จำนวน 23,721 บัตร บัตรเสีย จำนวน 475 บัตร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,331 บัตร และบัตรเหลือ จำนวน 17,513 บัตร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ