ผู้ว่าฯ ลำปาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เยาวชนที่เลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ที่ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีเยาวชนจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย รุ่น JUNIOR อายุ 6 - 9 ปีบริบูรณ์ (ทีม AFS JUNIOR) และ รุ่น PRE-TEENAGE อายุ 9 ปีขึ้นไป - 14 ปีบริบูรณ์ (ทีม AT FIRST SIGHT) ที่ผ่านการแข่งขันและเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค. 2564  ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวด ทีม AFS JUNIOR ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง โดยการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ดำเนินกิจกรรมตามหลัก 6 ป ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่ เปิดเวทีพื้นที่สร้างสรรค์ ประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนา ประชุมอบรมและพัฒนาเครือข่ายทุกระดับ ประเมินผลลัพธ์อย่างมีคุณภาพ และประกาศภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของลำปาง คือจังหวัดที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการ 477,269 คนคิดเป็นร้อยละ 80.79 ของสมาชิกทั้งหมด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ