รมต.อนุชา มอบหมายที่ปรึกษาฯ ณัฐธ์ภัสส์ ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่ จ.ลำปาง เตรียมพร้อมรับสงกรานต์วิถีใหม่ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตามแผนการลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (ลำปาง ตาก สุโขทัย) ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ผลจากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างกัน และปฏิบัติศาสนกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งวัดเป็นจุดศูนย์กลางในช่วงเทศกาลสำคัญที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไป
นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามความพร้อมของวัดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุง โดยในวันที่ 2 เมษายย 2564 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดพุทธบาทสุทธาวาส วัด Unseen ที่มีเจดีย์น้อยใหญ่รายล้อมตามยอดภูเขาหินปูน วัดปงสนุกเหนือ วัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม และได้รับรางวัลยูเนสโก้ ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งคณะได้เข้ากราบพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจ้าคณะจังหวัดลำปาง จากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดจองคำ พระอารามหลวง ได้เข้ากราบสักการะพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) และได้หารือแนวทางการพัฒนาวัดในพื้นที่
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดและแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งใจไว้ โดยต้องมี 3 เสาหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและเราทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาไว้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้นอกจากพื้นที่ จ.ลำปาง แล้ว จะเดินทางไปยัง จ.ตาก และ จ.สุโขทัย เพื่อติดตามความพร้อมมาตรการควบคุมโรคระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการพัฒนาวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ