รมต.อนุชา นาคาศัย มอบหมายที่ปรึกษาฯ ณัฐธ์ภัสส์ ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่ จ.ลำปาง เตรียมพร้อมรับสงกรานต์วิถีใหม่ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 191 ครั้ง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตามแผนการลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (ลำปาง ตาก สุโขทัย) ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ผลจากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างกัน และปฏิบัติศาสนกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งวัดเป็นจุดศูนย์กลางในช่วงเทศกาลสำคัญที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไป

นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามความพร้อมของวัดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุง  โดยในวันนี้ (3 เม.ย. 2564) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง พระธาตุประจำปีเกิดคนปีฉลู

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดและแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งใจไว้ โดยต้องมี 3 เสาหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและเราทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาไว้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้นอกจากพื้นที่ จ.ลำปางแล้ว คณะฯ จะได้เดินทางไปยัง จ.ตาก และ จ.สุโขทัย  เพื่อติดตามความพร้อมมาตรการควบคุมโรคระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการพัฒนาวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วย

ทั้งนี้ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ประดิษฐาน "พระแก้วดอนเต้า" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ทุกปีจะมีงานประจำปีในวันเพ็ญเดือน 12 และ "พระธาตุลำปางหลวง" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปาง พระธาตุลำปางหลวงยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาฝีมือช่างชั้นครู แผนผังการตั้งวัดบนเขาขนาดย่อม มีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ได้แก่ บันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไป เป็นวิหารหลวงซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่เปิดโล่ง มีกู่บรรจุพระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธานหลังวิหารมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระเจดีย์ มีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ วิหารต้นแก้ว วิหารละโว้ หอพระพุทธบาท วิหารพระพุทธ เป็นอาคารปิดทึบ มีพระประธานแบบเชียงแสนองค์ใหญ่อยู่เต็มอาคาร หน้าบันของวิหารพระพุทธเป็นลายดอกไม้ติดกระจกสี และอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน นอกกำแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆาวาส ประกอบด้วย อาคารหอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า กุฏิสงฆ์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมศิลปวัตถุจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น สังเค็ดธรรมสนเทศน์ คานหาบ ตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในวัดยังร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ