วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ในงานประชุม อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 788 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ในงานประชุม อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29

     งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จ.ลำปาง นำโดยอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้ส่งนายวีระพล ตาเร็ว นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 และ นายณัฐภัทร  จันทะมุงคุณ ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน สมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาขนาดเล็ก  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้มอบ

     ซึ่งการประชุมดังกล่าวที่มีการจัดขึ้น ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้เรียน ที่จะได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากการเรียน ให้เป็นไปตามฐานสมรรถนะและเป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเกิดเป็นคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นการสร้างค่านิยมผู้เรียน ผู้ปกครอง ประชนชน เห็นถึงความสามารถของผู้เรียนอาชีวะ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ