เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หนุนชุมชนทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ลดการเผา ลดปัญหาหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 156 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ที่เก็บมาจากชุมชนโดยใช้วิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน จังหวัดลำปางมักจะประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาป่า การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรบริเวณนอกเขตเมือง ส่วนในเขตเมืองมักจะพบการเผาขยะในครัวเรือน การเผากิ่งไม้ใบไม้ เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาโดยตลอด เรื่องการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีบริการเก็บรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้จากทุกชุมชน ในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ก่อนจะนำมาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยหมักที่ได้จะนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรม "ขยะปันใจ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำพลาสติกไม่ว่าจะเป็นขวดหรือถุงพลาสติก มาแลกปุ๋ยหมักชีวภาพ ซื่งเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควบคู่กับการรณรงค์ให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ ให้ความร่วมมือในการงดเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ