ทุกหน่วยเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กว่า 113 หลังคาเรือน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายงานผลการตรวจสอบและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ/สมาชิก อส.อ.วังเหนือ ที่ 9/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ ปปส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังเหนือ เกษตรอำเภอวังเหนือ ผู้บริหารนายก อบต.วังซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.วังซ้าย และสนง.ปภ.สาขาวังเหนือ ได้บูรณาการร่วมตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบวาตภัยฝนตกลมกระโชกแรง
เบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน รวม 113 หลังคาเรือน ดังนี้ บ้านป่าแขม หมู่ที่ 5 ตำบลวังซ้าย จำนวน 41 หลังคาเรือน /โรงเรียนกระเบื้องเสียหายเล็กน้อย จำนวน 1 แห่ง, บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ้าย จำนวน 65 หลังคาเรือน, บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ที่ 2 ตำบลวังซ้าย จำนวน 2 หลังคาเรือน, บ้านน้ำหลง จำนวน 4 หลังคาเรือน และบ้านผาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฮั้ว (ต้นมะนาวได้รับความเสียหาย)
สำหรับการช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทาง อบต.วังซ้าย ได้มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยตามอำนาจหน้าที่และระเบียบทางราชการ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ