อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังลำปาง ประกาศปิดอุทยานฯ ป้องกันการระบาดโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 322 ครั้ง

ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับมีประกาศยกระดับความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจังหวัดลำปางออกมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ออกประกาศอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีใจความสำคัญดังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว และการพักแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกแหล่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักไว้ล่วงหน้า สามารถยื่นขอรับเงินค่าจองคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือโทร. 0 2579 666 ต่อ 1743 1744 ในเวลาราชการหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : banpak725795269@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักทักเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โทร.08 9851 3355

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัจฉราพร ปวงจันทร์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ