แถลงสถานการณ์โรคโควิด–19 จังหวัดลำปาง วันที่ 16 เมษายน 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 310 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด–19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 105 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็นเพศชาย 55 ราย เพศหญิง 55 ราย เป็นคนลำปาง 100 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 40 ราย แจ้ห่ม 13 ราย แม่เมาะ 6 ราย เสริมงาม 6 ราย เกาะคา 4 ราย แม่ทะ 4 ราย ห้างฉัตร 4 ราย เมืองปาน 3 ราย วังเหนือ 2 ราย และงาว 1 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 และอำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 104 ราย จำหน่าย 1 ราย ทั้งนี้ ได้มีการส่งทีมเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคในทุกพื้นที่ที่พบผู้ป่วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ