เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำลังพล มทบ 32 เครือข่ายจิตอาสาชมรม We Love The King ร่วมทำแนวป้องกันไฟ ลดปัญหาหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 519 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำลังพล มทบ 32 เครือข่ายจิตอาสาชมรม We Love The King ร่วมทำแนวป้องกันไฟ ลดปัญหาหมอกควัน

     วันนี้ (6 มกราคม 2563) ที่บริเวณป่าต้นน้ำดอยพระบาท รอบสำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาสดอยวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้รับมอบหมายจาก นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 32 ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ และเครือข่ายจิตอาสาชมรม We Love The King นครลำปาง ลงพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟป่า

     เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น และรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันการเผาป่า ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ โดยต่อจากนี้จะมีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือ ร่วมแรง จากทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมต่อไป

     สำหรับวันนี้จังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ที่ศูนย์ War Room ไฟป่าลำปาง ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  จากการรายงานพบจำนวนจุดความร้อนสะสม หรือ จุด Hotspot ในช่วงเช้าวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 15 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เถิน 4 จุด อ.งาว 2 จุด อ.แจ้ห่ม 6 จุด อ.วังเหนือ 3 จุด

     โดยในระยะนี้ ทางจังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากทหารพราน เข้ามาช่วยเหลือภารกิจ ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ ร่วมกับหน่วยเสือไฟ และเหยี่ยวไฟในพื้นที่จุดเสี่ยง พร้อมทั้งยังได้ประสานไปยังทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง ในการลาดตระเวนทุกพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในสัปดาห์ถัดไปจะได้รับการสนับสนุนเครื่องบิน AU-23A Peacemaker 1 เครื่องของทหารอากาศ มาช่วยภารกิจประชาสัมพันธ์ และกระจายเสียงทางอากาศ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ