เกษตรลำปาง ร่วมวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ส้มโอและมะม่วง) เตรียมกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ช่วงสถานการณ์โควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 91 ครั้ง

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้​นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับท่านเกษตรอำเภอแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร การตลาด และการขนส่ง ลงพื้นที่วางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ส้มโอ และมะม่วง)​ ในสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ​ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อวางแผนการกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด

 

สำนักงานเกษตรและสำนักงานพาณิชย์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ในการกระจ่ายผลผลิตส้มโอ ประกอบด้วย ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา และพันธุ์ทองดี โดยมีผลผลิต ประมาณ 10,000 ลูก (พันธุ์ละ 5,000 ลูก)​ โดยจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกันยายน 2564 และมีมะม่วงพันธุ์ขาวนิยม ที่สามารถบริโภคได้ทั้งผลสดและผลสุก โดยมีผลผลิตประมาณ 3,000 ลูก (น้ำหนักประมาณ 0.6 - 0.7 กิโลกรัมต่อลูก)​ ซึ่งเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง กลางเดือนมิถุนายน 2564 ในการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย ร่วมสนับสนุนการรับซื้อ กระจายผลผลิตและการขนส่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ