พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 79 ครั้ง

ณ ลานกิจกรรมอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรในสังกัด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการบรรเทาทุกข์ต้านการดำรงชีพในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ระลอกใหม่ จึงน้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "สร้างป่า สร้างรายได้" ตามพระราชดำริฯ เป็นต้นแบบประยุกต์จัดทำโครงการ "อุทยานฯ นี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเป็นหน่วยนำร่อง และขยายผลสู่ราษฎรหรือชุมชนโดยรอบเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้การอำนวยการของ ดร. ณัฐนนห์ จิรกิจนิมิต สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการฯ

จากนั้นได้เยี่ยมชม "อุทยานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง และนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง  ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ผักลงบนแปลงเพาะพันธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรือนพระราชทาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ