จ.ลำปาง ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ล่าสุดรักษาหายสะสม 238 คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปางระลอกเดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน  255 คน รักษาหายแล้ว 238 คน อยู่ระหว่างการรักษา 15 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสบปราบที่ยังไม่มีการตรวจพบผู้ป่วย สำหรับยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 2 ราย

 

จำแนกผู้ป่วยตามที่อยู่รายอำเภอ ดังนี้ อ.เมืองลำปาง สะสม 102 คน รักษาหาย 96 คน เสียชีวิตสะสม 1 ราย, อ.แม่เมาะ สะสม 11 คน รักษาหาย 11 คน, อ.เกาะคา สะสม 24 คน รักษาหาย 23 คน เสียชีวิตสะสม 1 ราย, อ.เสริมงาม สะสม 7 คน รักษาหาย 7 คน, อ.งาว สะสม 38 คน รักษาหาย 33 คน, อ.แจ้ห่ม สะสม 30 คน รักษาหาย 30 คน, อ.วังเหนือ สะสม 6 คน รักษาหาย 6 คน, อ.เถิน สะสม 3 คน รักษาหาย 2 คน , อ.แม่พริก สะสม 9 คน รักษา หาย 7 คน, อ.แม่ทะ สะสม 9 คน รักษาหาย 9 คน, อ.ห้างฉัตร สะสม 5 คน รักษาหาย 5 คน และ อ.เมืองปาน สะสม 6 คน รักษาหาย 4 คน นอกจากนี้ เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 5 ราย และรักษาหาย 5 ราย

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการสถานพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง ได้มีการปรับบทบาทในการรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 478 เตียง แยกเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 298 เตียง และโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง รวม 180 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (ครองเตียง) 15 เตียง เหลือเตียงว่าง 463 เตียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ