พบขยะเข้าสู่ระบบของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่า 100 ตันต่อวัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 195 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าติดตามและประเมินผลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564 พบว่าในเดือน เม.ย.64 มีขยะเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ตันต่อวัน สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ประมาณ 3 ตันต่อวัน ในส่วนของระบบฝังกลบคาดว่าจะเต็มภายใน 2 ปี โดยได้มีการวางแผนเปิดบ่อใหม่เพื่อรองรับขยะ นอกจากนี้พบว่าเครื่องจักรเริ่มชำรุดตามอายุการใช้งาน และระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างการปรับปรุง

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้ระบบจัดการขยะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ